Informacja

o danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Firma Budowlano-Instalacyjna „Mat-Mad” A. Matejak, R. Madera Spółka Jawna, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Okopowa 10c/1, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-020-22-36 zwana dalej „Obiektem”.
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Obiektem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Obiekt. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Obiekcie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Obiektu lub w jego okolicy.
 3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Obiekt może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Obiekt usług lub zapewnia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Obiektu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Obiekt dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Obiekt do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Obiekt usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 4. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Obiekt usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Obiektu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Obiekt dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Obiekt do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Obiekt usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 5. Obiekt informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Obiektem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 6. Obiekt informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 7. Obiekt informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
 8. Obiekt informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Firmom księgowym współpracującym z Obiektem,
  2. Kancelariom prawnym współpracującym z Obiektem,
  3. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Obiektem,
  4. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Obiektu,
  5. Firmom kurierskim i pocztowym,
  6. Biurom podróży.
 9. Obiekt informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 10. W przypadku zarezerwowania noclegu w Obiekcie za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Obiektu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Obiekt pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.